FFF Advies helpt u bij het bepalen van uw financiële koers!

Diensten

Wat kan FFF Advies voor u betekenen?

De mensen van FFF Advies hebben jarenlange ervaring in de financiële wereld op het gebied van financiële planning, financieringsaanvragen, vermogensopbouw- en allocatie, vermogensoverdracht/estate planning, financiële gevolgen bij echtscheiding, etc.

Al deze onderwerpen raken direct of indirect :

  • Uw Familie situatie;
  • Uw Financiële situatie;
  • Uw Fiscale situatie.

Daarom heten wij ook FFF Advies  Wij vinden dat we u meer moeten bieden dan alleen een productoplossing of –advies.

Het advies dat wij voor onze relaties opstellen, bestaat veelal uit diverse scenario analyses waarbij de plussen en minnen van ieder scenario naast elkaar worden gezet. Doel is dat u een weloverwogen keuze kunt maken.

FFF Advies is niet verbonden aan een financiële instelling en kan u daardoor objectief begeleiden en adviseren.

Indien gewenst gaan wij samen met u of voor u in gesprek met uw bank of verzekeringsmaatschappij om u te helpen en te ondersteunen. Ook kan deze hulp bestaan uit de analyse van een voorstel; een zogenaamde second opinion.

Wij leveren inhoudelijke en persoonlijke begeleiding omtrent uw financiële vraagstukken!

Mocht uw vraagstelling dan wel uw behoefte verder gaan dan onze kennis en expertise, dan hebben wij een groot netwerk met diverse specialisten. FFF Advies kan in deze situatie uw gesprekspartner blijven, mits u daar prijs op stelt.

Werkwijze

Bij FFF Advies starten we altijd met een uitgebreide persoonlijke kennismaking.

Het doel is om u te leren kennen en te zien of wij uw behoeften en wensen kunnen invullen. Samen met u willen we namelijk graag uw persoonlijke financiële situatie doorspreken en dit koppelen aan de doelstellingen die u heeft. Dit geschiedt in het eerste gesprek, waaraan geen kosten zijn verbonden.

Na dit gesprek stellen we een plan van aanpak voor u op, waarin we weergeven welke stappen (mogelijk) gezet gaan worden, wat wij voor u kunnen betekenen, welke kosten met de dienstverlening samenhangen en welke tijdslijnen gehanteerd gaan worden.

Wat kan onze dienstverlening vervolgens voor u opleveren:

  • inzicht in uw financiële situatie nu en in de toekomst;
  • maken van weloverwogen keuzes;
  • mogelijke belastingbesparing en kosten;
  • financiële rust.

Ofwel u helpen bij uw financiële vraagstukken met als doel u te ontzorgen, oplossingen en denkrichtingen aan te dragen!

Wie zijn wij?

Rudi Koops

Rudi heeft in Groningen gestudeerd en aldaar een Heao-opleiding en een studie Rechten voltooid. In 1996 is hij gestart met een traineeship bij de Rabobank om vervolgens in diverse functies bij de bank te mogen werken. Hierdoor heeft hij een brede praktijkkennis en jarenlange ervaring opgebouwd naast de diverse specialistische opleidingen die hij heeft gevolgd.

Rudi is gecertificeerd Financieel Planner (FFP/CFP) en is tevens geregistreerd als Beleggingsadviseur (DSI).

In 2015 heeft hij besloten om te kiezen voor het ondernemerschap, omdat hij kansen in de markt zag. Samen met Knoet Buitenkamp is hij toen FFF Advies gestart, waarbij beiden de cliënt centraal stellen met als doel om deze een objectieve wijze te kunnen begeleiden en te adviseren, zodat deze wordt geholpen.

Rudi is getrouwd met Geertje en woonachtig te Houten. Samen hebben ze twee kinderen. In zijn vrije tijd loopt hij regelmatig hard. In 2019 heeft hij zijn eerste marathon in New York mogen lopen. Ook is hij maatschappelijk betrokken; Rudi is onder andere penningmeesterschap van het Jeugdfonds Cultuur in Utrecht.

Knoet Buitenkamp

Knoet heeft een Heao-opleiding in Utrecht afgerond en is daarna bij Rabobank gestart met een traineeship. De specialisatie was investment banking. Zowel zakelijk als privé heeft Knoet veel aandacht voor persoonlijke relaties. In zijn werk komen het belang en de wensen van de klant op de eerste plaats. Hij streeft ernaar maatwerk te leveren op basis van een analytisch onderbouwd beleggingsadvies volgend uit een gedegen financieel plan.

Tijdens zijn loopbaan bij Rabobank en haar dochter Schretlen & Co heeft hij de academische opleiding RVB met succes gevolgd. Deze opleiding geeft het recht tot het voeren van de titel Register Vermogens Beheerder en geeft recht op een inschrijving als vermogensbeheerder bij het DSI. Daarnaast heeft hij in 15 jaar een brede praktijkkennis en ervaring opgebouwd.

Medio 2015 heeft hij tezamen met Rudi Koops besloten om FFF Advies te starten om zodoende relaties op een objectieve wijze te kunnen begeleiden waarbij de relatie echt centraal staat. Hierbij zet hij zijn positieve persoonlijkheid en zijn vijftien jaar werkervaring bij het bankwezen in.

Knoet en zijn vrouw Sandra hebben drie kinderen, Maurits, Marcelle en Madelon. Zijn dochters hockeyen en zijn zoon voetbalt. In zijn vrije tijd is hij dan ook vaak langs de sportvelden te vinden. Als fervent racefietser geniet hij van de fietstochten met zijn vrienden.

Klantervaringen

U vindt hieronder geen lijst met klantervaringen dan wel referenties.

Dat is bewust. Binnen FFF Advies staat privacy namelijk zeer hoog aangeschreven. Zaken doen met FFF Advies berust namelijk op vertrouwen en discretie.

Uiteraard vertellen we u in een persoonlijk gesprek meer over hoe relaties onze dienstverlening ervaren.

Indien gewenst kunnen we u met bestaande relaties in contact brengen als u dat wenst. Hierbij geldt dat al onze referenties hiervoor akkoord hebben geven.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op!

Contactformulier

Contact

Adres:  Maliebaan 89, 3581 CG te Utrecht
Telefoon: (030) 208 3009
Mobiel: (06) 1991 0 333
Email: info@fff-advies.nl

Locatie & route